Jury

Onlasyn Imanbekov

Abduaet Aitkozhayev

Yerzhan Baisalov

Igor Voronovich

Dmitriy Alexandrov

Anatoliy Slobodyanyuk

Mukhtar Qabaq

Kanat Satylkhanov

Petr Ezau

Kasymhan Bajseitov

Samat Maksutov

Alexey Konanykhin

Temirkhan Zimanov

Aigazy Zhunisbek

Temirlan Amangeldin

Baqytzhan Qurmanbek

Almas Bralinov

Yessenaly Zhangbyrbayev

Yerniyaz Nurgabylov

Serik Jumagulov

Alexander Shakiyev

Top